BALNEOTURISMUL – ÎN CENTRUL ATENȚIEI!

Cândva, existau stațiuni de prestigiu, oaze de liniște, de relaxare și de refacere, iar în jurul resurselor naturale cu efecte terapeutice s-a dezvoltat o întreagă cultură balneară. Stațiunile, datorită efectului multiplicator al turismului, au devenit auto-sustenabile, cu o stare economică marcantă. În viziunea Clusterului Regional Balneoturistic Transylvania, această cultură se poate reconstitui, prin cooperarea actorilor regionali și naționali.

În paralel cu demersurile clusterului, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a elaborat o notă de informare care vizează dezvoltarea turismului balnear în România, prin implementarea mai multor obiective strategice, printre care se enumeră și înființarea unui cluster balneo – turistic verde național, sau înființarea unei organizații de management al destinațiilor, dezvoltarea unui brand de orașe termale și alte obiective. Acest document a fost consultat ulterior cu Clusterul Regional Balneoturistic Transylvania, iar reprezentanții clusterului au fost invitați la sediul ministerului la o ședință de lucru. La această întâlnire a fost prezentată esența unui cluster . . de către domnul președinte, Daniel Coșniță și domnul vicepreședinte, Vajda Lajos al Asociației Clusterelor din România, CLUSTERO. Clusterul este o formă inovativă de dezvoltare, scopul acestuia fiind dezvoltarea unui domeniu economic, printr-o asociere liberă între mediul economic, mediul educațional, administrații publice locale și centrale și organizații catalizatori. Esența clusterului constă în colaborare și conlucrare între actori, la nivelul regiunilor.

În urma ședinței, echipa de management al clusterului a trimis un document informativ către domnul Ministru Costin Borc, și către domnul secretar de stat Claudiu Vrînceanu, privind abordarea multidisciplinară a balneoturismului. Cu domnul Ministru Borc este în curs de stabilire o întâlnire, pentru a discuta mai în detaliu stadiul actual al balneoturismului și importanța procesului de clusterizare în domeniu. Din partea clusterului a fost evidențiat faptul că activitatea de management în prezent este o muncă voluntară, neavând orice fel de sprijin din partea Ministerelor, iar pentru o dezvoltare relevantă și coerentă este indispensabilă cooperarea între Ministerul Economiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Culturii, Ministerul Mediului, etc….

Dezvoltarea relevantă a unei regiuni trebuie să se bazeze pe potențialul real al regiunii respective. Iar problemele actuale pot fi gestionate într-un mod comprehensiv numai prin clustere. Gruparea geografică are un rol important în funcționalitatea clusterelor din domeniul turismului.

În prezent, există trei clustere în domeniul balneoturismului, și anume: Clusterul Regional Balneoturistic Transylvania – Regiunea Centru, Clusterul Regional Balneoturistic Muntenia – Regiunea Sud, Clusterul Regional Balneoturistic Transilvania Nord – Regiunea Nord-Vest.

Este importantă continuarea acestei inițiative, iar după înființarea tuturor clusterelor regionale, se poate crea platforma de colaborare a acestora, împreună lucrând la optimizarea politicilor din domeniu, iar o asemenea structură are capacitatea de a gestiona corespunzător proiecte de cercetare la nivel internațional. O problemă generală în România este lipsa cercetărilor în domeniu sau lipsa diseminării informațiilor, rezultatelor de cercetare, ceea ce explică numărul scăzut al articolelor științifice.

Echipa de management al Clusterului Regional Balneoturistic Tranylvania