Management

Entitatea de management asigură cadrul de cooperare pentru membrii, elaborează strategia de dezvoltare a clusterului care să conțină strategia de cercetare, strategia de resurse umane. Acest document se realizează în permanentă consultare cu membrii clusterului. Totodată, organizația de management se ocupă de promovarea clusterului, gestionează baza de date, elaborează portofoliul de proiecte și în special cel de cercetare, inițiază parteneriate strategice, stimulează start – upurile . În cazul Clusterului Regional Balneoturistic Transylvania aceste activități sunt îndeplinite de Fundația Amfiteatru și Asociația Clusterelor din România, iar în 2015 echipă s-a întregit cu firma Tourism Evolve Srl.