Despre Clusterul Regional Balneoturistic Transylvania

Potențialul pentru turismul balnear pe care Regiunea Centru îl deține argumentează perspectiva dezvoltării economice locale prin intermediul acestuia.

În Regiunea Centru se gãsește cea mai mare densitate de stațiuni balneoclimaterice din România. Apele minerale cu proprietãți terapeutice, lacurile bogate în sãruri minerale, lacurile din fostele saline, mofetele, nãmolurile, turba, aerul puternic ozonificat, constituie cei mai importanți factori curativi naturali. Proprietãțile deosebite și valoarea terapeuticã a izvoarelor au fost remarcate încã din Evul Mediu, iar la începutul secolului XIX s-au fãcut primele studii și observații științifice asupra lor și a început construcția primelor stabilimente pentru tratament.

Alinierea la standardele europene și internaționale, dar și schimbările apărute în sectorul turistic presupun modernizarea structurilor și infrastructurii turistice dar mai ales perfecționarea resursei umane din domeniu în vederea creșterii calității produselor și serviciilor turistice de sănătate și, implicit, a satisfacției oferite turistilor. Devine totodată esențială identificarea principalelor metode de creștere a fluxurilor de turiști în zonă, demers ce solicită implicarea și parteneriatul între toți actorii implicați în activitatea turistică – mediul economic privat, autorități și instituții publice locale, centre de cercetare și inovare și diferite organizații.

Regiunea  Centru  are în componeneță unele  din județele  cele mai bogate în resurse naturale cu valoare terapeutică (Harghita și Covasna, urmate de Mureș, Sibiu, Brașov și Alba). Factorii de cură sunt foarte diverși putând fi valorificați pentru tratarea a numeroase afecțiuni (cardiovascultare, ginecologice, ale aparatului locomotor și ale sistemului nervos periferic, boli reumatismale, afecțiuni ale aparatului respirator etc.), care se regăsesc într-o bogăție de resurse naturale: ape, nămoluri, emanțiile  de gaze (mofete), salinele, bioclimatul etc la care se adaugă tradițiile școlii de sănătate și balneoturism din România.

Formarea unui grup pentru balneoturism considerăm că este cel mai important pas pentru dezvoltarea, optimizarea, susținerea și promovarea acestui sector. Părțile interesate din diferite domenii de activitate, cum ar fi: balneologia, sănătatea, turismul, dezvoltarea sustenabilă, transportul, administrație, marketing, etc.;  trebuie să lucreze împreună, pentru a realiza o imagine globală și coerentă și pentru a asigura servicii complexe, de calitate.

Scopul principal al clusterului este de a valorifica factorii terapeutici naturali prin identificarea, atestarea și exploatarea – prin turismul balnear – a resurselor naturale din comunitățile membre ale clusterului, dezvoltând  programe și proiecte pentru afirmarea destinațiilor și produselor balneoturistice ale regiunii.

Clusterul Regional Balneoturistic „TRANSYLVANIA”, Regiunea Centru poate să fie soluția pentru rezolvarea problemelor legate de turismul balnear, împreună; asigurând pregătire profesională, respectiv ar aduna la un loc toate persoanele ale căror obiect de activitate se circumscrie balneoturismului.

Strategia de dezvoltare a Clusterului Regional Balneoturistic ”Transylvania”

Regiunea Centru se bazează pe următorii piloni:

– balneologia si turismul balnear – statiunile balneare din regiunea centru – sectorul economic – sectorul complementar – rolul administratiilor centrale – comunicatie si marketing – planul de internationalizare – investitiile si necesitatea investitiilor – initiative actuale in domeniu – oportunitati de finantare

Un aspect important este îndeplinirea obiectivelor clusterului în așa fel încât cultura turismul balnear să fie reconstituită. Stațiuniile balneare cândva erau cunoscuți ca localități cu suflet, vitalitatea, atmosfera specifică trebuie reînviorată.