Domeniu Economic

Lomeniu economic cu potenţial de dezvoltare în Regiunea Centru

Segmentul balnear este unul din produsele/pieţele turismului de sănătate, alături de turismul medical, talasoterapia, hidroterapia, wellbeing/spa şi fitness. Dintre cele menţionate anterior se situează pe locul doi în ordinea crescătoare a medicalizării. Segmentul balnear folosește o apă minerală naturală care provine din pânze freatice sau surse naturale și ale cărei proprietăţi curative sunt recunoscute (efecte chimice, termice și mecanice). Este în general practicat într-un mediu natural adecvat. Tratamentele balneare sunt din ce în ce mai mult considerate ca tratamente preventive.

Turismul balnear reprezintă una din formele de circulaţie turistică constantă, cu o clientelă relativ stabilă, care contribuie la ridicarea coeficienţilor de utilizare a capacităţilor de cazare şi la realizarea unor încasări medii sporite pe zi/turist.

Printre destinaţiile preferate de turiştii străini, turismul de sănătate ocupă un loc foarte important. În anii următori, această formă de turism va lua o amploare şi mai mare, constituind una din sursele cele mai mari de venituri pentru ţara noastră, care este unul din statele cu resurse balneo-climaterice foarte bogate din Europa. Deţinem staţiuni balneare cu un mare potenţial turistic, în cazul care ar funcţiona la standardele cerute de un turism modern, dar multe din structurile de cazare necesită reparaţii majore sau chiar capitale.

Europa ca şi ţara noastră se află într-un proces accelerat de îmbătrânire demografică, vârstnicii fiind cel mai important grup ţintă pentru turismul de sănătate. În plus, puterea de cumpărare a unei persoane de peste 50 de ani este de acum înainte superioară cu 30% celei a altor categorii de vârstă. Seniorii deţin 50% din venitul net al gospodăriilor din Europa de Vest.

Sursa: Master Plan pentru Dezvoltarea Turismului Balnear – Faza 2