Procesul de Clusterizare

Formarea unui grup pentru balneoturism considerăm că este cel mai important pas pentru dezvoltarea, optimizarea, susținerea și promovarea acestui sector. Părțile interesate din diferite domenii de activitate, cum ar fi: balneologia, sănătatea, turismul, dezvoltarea sustenabilă, transportul, administrație, marketing, etc.;  trebuie să lucreze împreună, pentru a realiza o imagine globală și coerentă și pentru a asigura servicii complexe, de calitate.

Scopul principal al clusterului este de a valorifica factorii terapeutici naturali prin identificarea, atestarea și exploatarea – prin turismul balnear – a resurselor naturale din comunitățile membre ale clusterului, dezvoltând  programe și proiecte pentru afirmarea destinațiilor și produselor balneoturistice ale regiunii.

Clusterul Regional Balneoturistic „TRANSYLVANIA”, Regiunea Centru poate să fie soluția pentru rezolvarea problemelor legate de turismul balnear, împreună; asigurând pregătire profesională, respectiv ar aduna la un loc toate persoanele ale căror obiect de activitate se circumscrie balneoturismului.

Strategia de dezvoltare a Clusterului Regional Balneoturistic ”Transylvania”

Regiunea Centru se bazează pe următorii piloni:

– balneologia si turismul balnear – statiunile balneare din regiunea centru – sectorul economic – sectorul complementar – rolul administratiilor centrale – comunicatie si marketing – planul de internationalizare – investitiile si necesitatea investitiilor – initiative actuale in domeniu – oportunitati de finantare

Un aspect important este îndeplinirea obiectivelor clusterului în așa fel încât cultura turismul balnear să fie reconstituită. Stațiuniile balneare cândva erau cunoscuți ca localități cu suflet, vitalitatea, atmosfera specifică trebuie reînviorată.