Evoluția turismului balnear la nivel național

Evoluţia capacităţii de cazare turistică1 în perioada 2003 – 2013 

În cei 10 ani cuprinşi în analiză, atât la nivelul Regiunii Centru cât şi la nivel naţional, se observă un trend ascendent în evoluţia capacităţii de cazare turistică. Dar creşterea de la nivel regional a fost mult mai accelerată decât cea de la nivel naţional, 76% respectiv 12%.

Capacitatea de cazare în staţiunile balneare din România a înregistrat o scădere semnificativă de la 42189 locuri în 2003 la 37419 locuri în 2009. Dar putem observa că în ultimii ani (2010 – 2013) numărul locurilor de cazare din staţiunile balneare a crescut considerabil ajungând la 39953 locuri în 2013.


Sosiri2 în structuri de cazare turistică din staţiunile balneare – România

Cu toate că numărul turiştilor cazaţi în staţiunile balneare la nivel naţional a înregistrat creşteri în ultimii ani, ajungând de la 568257 persoane în 2010 la 678536 persoane în 2013, ponderea turiştilor din staţiunile balneare a scăzut continuu de la 13,3% (2003) la 8,5% (2013).


Înnoptări3 în structuri de cazare turistică din staţiunile balneare – România


Numărul înnoptărilor turiştilor în România şi în staţiunile balneare şi ponderea turiştilor străini din total

Sursa: date prelucrate după Institutul Național de Statistică