Evoluţia turismului în Regiunea Centru

Sosiri şi înnoptări în structuri de primire turistică – Regiunea Centru în perioada 2003-2013

Turismul în Regiunea Centru se remarcă prin creşteri atât din punctul de vedere al capacităţii de cazare (de la 38453 unităţi de cazare în 2009 la 57536 în 2013) cât şi din punctul de vedere al sosirilor (cresc cu 58% în 2013 faţa de 2009) şi înnoptărilor (cresc cu 66% în 2013 faţa de 2009).

Numărul sosirilor şi înnoptărilor turiştilor şi ponderea turiştilor străini din total în anul 2013

Durata medie a sejurului4 turiştilor în regiune în 2013, de 2,2 zile, este mai redusă decât la nivel naţional (2,4 zile), înregistrându-se diferenţe notabile între judeţe. Astfel, în judeţul Sibiu durata medie a şederii a fost de 1,6 zile, în timp ce în Covasna, judeţ cu un turism predominant balnear, valoarea acestui indicator a fost de 5,3 zile.

Conştientizând potenţialul natural existent, autorităţile guvernamentale din sectorul turistic au planificat şi implementat unele acţiuni menite să revigoreze turismul balnear românesc. În anul 1993 a fost elaborată o evaluare calitativă, realizându-se o ierarhizare a staţiunilor balneare prin calcularea unor indici de atractivitate, iar în 1997 au fost reinventariaţi factorii naturali de cură din staţiunile balneare. Din 10 octombrie 2002 din 4 staţiuni din Regiunea Centru au fost declarate prin Hotărârea de Guvern nr.1122 staţiuni de interes naţional (Covasna-judeţul Covasna, Predeal-judeţul Braşov, Băile Tuşnad-judeţul Harghita, Sovata-judeţul Mureş) iar alte 11 sunt considerate de interes local (Balvanyos- judeţul Covasna, Bazna-judeţul Sibiu, Băile Homorod, Borsec, Harghita-Băi, Izvoru Mureşului, Lacu Roşu şi Praid din judeţul Harghita, Păltiniş – judeţul Sibiu, Pârâul Rece şi Timişu de Sus din judeţul Braşov. De asemenea, în anul 2007, a fost întocmit un Master Plan, care vizează printre alte forme de turism şi turismul balnear. În acest scop, a fost analizat potenţialul turistic balnear existent, concurenţii din domeniu, stabilindu-se obiectivele necesare revigorării turismului balnear românesc. Din păcate însă, modalităţile de atingere a obiectivelor (strategiile) nu au fost cele mai eficiente.

În 2011 prin se modifică anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură. Din cele 20 de localităţi şi areale, următoarele 5 sunt din Regiunea Centru:
– Oraşul Covasna, judeţul Covasna;
– Oraşul Băile Tuşnad, judeţul Harghita;
– Oraşul Sovata, judeţul Mureş;
– Oraşul Ocna Sibiului, judeţul Sibiu;
– Comuna Bazna, judeţul Sibiu

În contextul dezvoltării balneo-turismului la nivel regional s-a creat Clusterul Balneo- Turistic, primul cluster balneo-turistic din ţara noastră.

Obiectivele acestui cluster sunt promovarea, sub un brand comun, a potenţialului turistic şi balnear al judeţelor din Regiunea Centru, crearea unei strategii comune de dezvoltare şi de atragere a turiştilor, precum şi a potenţialilor investitori în domeniu.

La acest cluster vor putea adera proprietarii de pensiuni, de hoteluri şi restaurante, meşteşugarii, agenţiile de turism, autorităţile locale, centrele de cercetare şi inovare, unităţile medicale, instituţiile de învăţământ superior, asociaţiile profesionale, băncile, centrele de consultanţă, etc. dornice să-şi armonizeze interesele şi să conlucreze la nivel regional.

Iniţiatorul clusterului susţine că Regiunea Centru are numeroase zone de interes şi investiţii de succes dar fiecare lucrează separat nu corelat.

Dacă ar conlucra, dacă s-ar integra într-o structură bine organizată, cum este clusterul, atunci ar putea fi mai eficiente, mai creative, mai dinamice şi ar putea atrage mai mulţi
turişti.

Sursa: date prelucrate după Institutul Național de Statistică